Starta e-handel

Genom att öppna upp en e-butik skapar du möjlighet till att sälja till hela din målgrupp, även de
som inte har den geografiska möjligheten till att handla i er fysiska butik. En e-handel bidrar
också i många fall till en ökad försäljning i den fysiska butiken, kunden kan i förväg se vad för
produkter som ni har i ert sortiment och ”slippa” ta resan till er butik på vinst eller förlust.

Hur kan kan man forma en e-butik till just vår verksamhet?
Ordet e-handel får kanske i första han till dig att tänka på en försäljning från detaljhandel till slutkonsument,
men med hjälp av e-handel kan så många fler försäljningsmöjligheter skapas. En plattform kan på ett
bra sätt användas som ett beställningssystem B2B, ge möjligheten till en tillverkande aktör att sälja
direkt till slutkonsument eller exempelvis som en shop ut till företagets återförsäljare.

Vad krävs för att starta en e-butik?
Har du idag en fysisk butik och funderar över en e-handel som en kompletterande försäljningskanal
har ni redan de stora fasta kostnaderna för verksamheten, lokal, lager och personal. De ytterligare
fasta kostnader som tillkommer med en e-butik är väldigt låga och därtill tillkommer det rörliga
kostnader som frakt och marknadsföring.

Vart börjar man?
När en e-handel skall startas är det många olika aspekter som skall tas med i planeringen
för att lyckas uppnå och upprätthålla en god lönsamhet. Det är viktigt att tänka långsiktig
redan i uppstartsfasen, detta bland annat för att verksamheten skall kunna växa successivt
utan att behöva byta e-handelssystem eller kompromissa med användarvänlighet eller
marknadsföring. Gör en noggrann och grundlig kravspecifikation om vad som krävs utan
den e-handelslösning som ni skall använda er av, har ni själva inte kunskap kring detta
är det ofta väl investerade kronor att ta hjälp med just denna delen.

Bred e-handels kompetens
Tack vare vår breda e-handels kompetens kan vi hjälpa dig hela vägen från idé till färdig e-butik.
Vad är ett fördelaktigt domännamn? Vilket betalsystem föredrar vår målgrupp och hur snabbt
behöver vi leverera våra varor från lagret? Hur syns vi sedan på Google och hur ska vi få kunden
till att komma tillbaka en andra gång? Vi har både kunskap och erfarenhet för att hjälpa er igång
med en e-butik men också att driva den vidare mot lönsamma resultat.

Är ni nyfikna på hur en e-butik skulle fungera i er nuvarande verksamhet och vad som krävs av tid och
budget? Välkommen att kontakta oss för ett helt förutsättningslöst möte!